Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Nieuwbouw

Werkzaamheden

In opdracht van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) verzorgden wij:

 • Projectmanagement vanaf initiatief tot en met ingebruikname
 • In het voorbereidingstraject:
  – ontwikkelen programma’s van eisen
  – organiseren prijsvraag voor architecten
  – selectie architect
  – bouwkosten- en investeringskostenramingen
  – vergunningen
 • In de realisatiefase:
  – aansturing architect
  – constructieadviezen, reken- en tekenwerk
  – advies technische installaties
  – bestekken
  – aanbesteden
  – uitvoeringstekeningen
  – directievoering
  – toezicht