Over ons

Historie

KOCH Adviesgroep is opgericht in 1994 als eenmansbedrijf en is begonnen als adviesbureau voor constructies en civiele techniek.

 

Al na enkele jaren werd het bedrijf geconfronteerd met de vraag naar een totaalpakket. Mede daardoor is er in 2000 een eigen architectenbureau opgericht. In 2005 werd aan KOCH Adviesgroep KOCH Projectmanagement toegevoegd.

Om een optimale service aan onze klanten in Zeeuws-Vlaanderen te bieden, hebben we in 2006 een vestiging in Terneuzen gestart. Momenteel telt KOCH Adviesgroep ruim twintig vaste medewerk(st)ers en heeft zij projectmatige samenwerkingsverbanden met specialistische adviseurs op het gebied van:

  • geluid / akoestiek / trillingsonderzoeken
  • simulatie logistieke processen
  • thermografie
  • asbestinventarisatie
  • interieurarchitectuur
  • archeologie
  • lucht- / water- / bodemanalyses.

Kwaliteit

KOCH Adviesgroep werkt volgens een intern kwaliteitssysteem gebaseerd op ISO 9001 dat geldt voor zowel Raadgevend Ingenieursburo F. Koch B.V. als voor ALLANT ARCHITECTEN B.V.

De borging op het gebied van kennis over regelgeving vindt plaats door zowel interne procedures en checklijsten als door regelmatige bijscholing door middel van externe cursussen. Bijna alle medewerkers worden één of meerdere keren per jaar in de gelegenheid gesteld cursussen te volgen. De afspraken daarover worden tijdens de reguliere functioneringsgesprekken in een P.O.P. (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) vastgelegd. Deze gestructureerde aanpak is de basis voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Werkwijze

Door onderstaande fasering wordt een werkwijze van grof naar fijn gevolgd, waarbij bij iedere stap het kostenaspect wordt meegewogen en wordt besproken met de opdrachtgever. Hierdoor blijft sturing tijdens het proces mogelijk en treden er geen financiële verrassingen op.

Geregistreerd vakmanschap RO/RC

Met ingang van 1 januari 2010 is in Nederland het CONSTRUCTEURSREGISTER ingesteld. Dit initiatief van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal heeft ten doel bevordering en borging van de vakbekwaamheid en professionele houding van constructeurs en ontwerpers.

De eisen voor opneming in dit register zijn zwaar en betreffen onder meer:

  • Aanvullende opleidingen na HBO/TU.
  • Tenminste 6 tot 8 jaar relevante werkervaring en verantwoordelijkheid.
  • Permanente educatie.

Operationeel

Operationeel

Door de multidisciplinaire opbouw van onze organisatie zijn wij in staat integrale ontwerpen te realiseren waarin verbindingen worden gelegd tussen de verschillende specialismen.