Constructie

Constructiediensten

 • funderingen
 • betonconstructies
 • staalconstructies
 • houtconstructies
 • glasconstructies
 • vuurlastberekeningen
 • Fire Safety Engineering (FSE)
 • brandveiligheidsconcepten
 • ondergronds bouwen
 • dynamisch belaste constructies
 • keerwanden
 • bouwputten
 • bouwpathologie

Doelstellingen

 • het ontwerpen van veilige gebouwconstructies
 • het tot een minimum beperken van het aantal slachtoffers
 • het beschermen van eigendommen
 • het beschermen van het milieu
 • het kwantificeren van het risico en het effect van brand
 • het toepassen van optimale beschermende en preventieve maatregelen

 

Voordelen

 • het bereiken van het gewenste brandveiligheidsniveau met vaak minder kosten dan bij traditionele werkwijze met classificatiesystemen
 • inzicht in de relatie tussen de te nemen maatregelen en de gestelde eisen
 • meer economisch verantwoord ontwerp
 • het beschermen van het milieu
 • maatwerkoplossingen

Geregistreerd Vakmanschap RO/RC

Met ingang van 1 januari 2010 is in Nederland het CONSTRUCTEURSREGISTER ingesteld. Dit initiatief van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal heeft ten doel bevordering en borging van de vakbekwaamheid en professionele houding van constructeurs en ontwerpers.

 

De eisen voor opneming in dit register zijn zwaar en betreffen onder meer:

 • Aanvullende opleidingen na HBO / TU.
 • Tenminste 6 tot 8 jaar relevante werkervaring en verantwoordelijkheid.
 • Permanente educatie.

REGISTERCONSTRUCTEURS zijn be√ędigde specialisten die het gehele spectrum van construeren beheersen en door hun autoriteit bijdragen aan het bevorderen van de constructieve veiligheid.

 

RAADGEVEND INGENIEURSBURO F. KOCH B.V. beschikt binnen haar eigen organisatie over registerontwerpers en registerconstructeurs (RO/RC) op sleutelposities.