Projectmanagement

Aansturen van projecten en processen

Projectmanagement

Dit bedrijfsonderdeel bestaat uit een team van projectmanagers die processen en projecten aansturen vanaf een eerste idee tot en met ingebruikstelling. Ze zijn getraind in managementtechnieken en leveren een meerwaarde aan elk project. Tevens waarborgen zij de realisatie binnen het budget en de planning.

 

De producten van KOCH Projectmanagement zijn:

 • haalbaarheidsstudies
 • locatiestudies
 • vergunningen en omgeving
 • informatie en communicatie
 • planning
 • kostenmanagement
 • inkoop en aanbesteding
 • contractmanagement
 • risicomanagement
 • onderzoek bedrijfsverplaatsingen
 • directievoering
 • toezicht

Wij besparen elke opdrachtgever tijd en geld!

KOCH Projectmanagement draagt zorg voor het plannen, faseren, beheersen en beslissen van het project. Ten aanzien van specificaties, kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie.

Management van PPS-projecten

Publiek-private samenwerking (PPS) is binnen het beleid van de overheid nog steeds van belang. Vaak wordt gemikt op meervoudige doelstellingen zoals kwaliteit, efficiëntie, innovatie en duurzaamheid in gebiedsgerichte ontwikkeling. Visie en ambitie hand in hand met realistische uitvoeringsscenario's op basis van gedeelde zeggenschap en respect voor elkaars belangen.

Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking ten dienste van de ruimtelijke ordening. Zowel op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn in samenwerking met private partijen win-winsituaties mogelijk.

 

Wat kan KOCH Projectmanagement voor u doen?

 • het in beeld brengen van de particuliere belangen
 • het in beeld brengen van de gemeenschappelijke belangen
 • kapitalisering van de belangen
 • definiëren en bewaken van de projectdoelen
 • haalbaarheidsstudies ruimtelijk / financieel
 • milieuaspectenonderzoek
 • vergunningenprocedures
 • beheersen van de financiële drijfveren
 • procesbeheersing
 • risicoanalyses uitvoeren
 • projectmanagement

 

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • inbreidinglocaties binnen de steden
 • bedrijfsverplaatsing vanuit dorpen naar bedrijventerreinen
 • ontwikkeling van de vrijgekomen locaties
 • ontwikkelen van bedrijventerreinen op agrarische gronden
 • centrale parkeervoorzieningen in de drukbezochte kustplaatsen

Innovatief aanbesteden

Innovatief aanbesteden

Wanneer levert innovatief aanbesteden winst op? En voor wie? Wie draagt de risico's? Krijgt de opdrachtgever wat hij gevraagd heeft? Bij welke projecten biedt het voordelen?

 

Opdrachtgevers worden tegenwoordig steeds meer geconfronteerd met trends om af te wijken van het traditionele aanbestedingsmodel. Uitvoerende marktpartijen willen niet meer alleen op prijs concurreren en beloven de opdrachtgever een betere prijs-kwaliteitverhouding in bijvoorbeeld design-and-construct contracten. In de praktijk worden ook barrières voor innovatief aanbesteden ervaren, zoals het laagsteprijs-syndroom, onduidelijkheid over het te leveren product, wederzijds onbegrip en wantrouwen.

 

Kan het aan de uitvoerende marktpartijen overgelaten worden om te concurreren op kwaliteit?

Hoe kan de innovatieve kracht van de uitvoerende marktpartijen benut worden?

Waar ligt de innovatieve kracht van de uitvoerende marktpartijen?

Op basis van welke criteria kan gegund worden?

Wat kan KOCH Projectmanagement voor u doen?

 • het concreet in beeld brengen van de te kiezen aanbestedingsvorm
 • afweging van voor- en nadelen van de verschillende aanbestedingsvormen ten opzichte van elkaar
 • het opstellen van selectieprocedures voor de in te schakelen marktpartijen
 • het organiseren en begeleiden van Europese aanbestedingen
 • het selecteren en contracteren van de in te schakelen marktpartijen
 • kwalitatief en kwantitatief contractmanagement
 • juridische begeleiding
 • vaststellen objectieve gunningscriteria
 • timemanagement
 • risicobeheersing
 • procesmanagement