Renovatie Noordpoortbrug

Gemeente Middelburg

Werkzaamheden

Restauratie Noordpoortbrug Middelburg

Uit onderzoek in 2014 en 2015 bleek dat de ruim 80 jaar oude Noordpoortbrug te Middelburg dermate was aangetast dat deze niet meer geschikt was voor de tegenwoordige verkeersbelasting!

In opdracht van de Gemeente Middelburg ontwierp Raadgevend Ingenieursburo F. Koch B.V. een nieuwe brug nadat was vastgesteld dat de deels historische landhoofden wel sterk genoeg waren. In het najaar van 2016 zijn alle kabels en leidingen zijn omgelegd, en is aannemer Van der Straaten medio februari 2017 gestart met de sloop van de oude brug. Op maandag 27 maart 2017 zijn de nieuwe brugliggers geplaatst. Over niet al te lange tijd kan het verkeer weer gebruik maken van de vernieuwde Noordpoortbrug.