Verswatertransportleiding Yerseke

Gemeente Reimerswaal

Werkzaamheden

Verswatertransportleiding Industriekade

Voor de mosselverwerkende bedrijven in Yerseke

De totale investering bedroeg in 2003 ongeveer 14 miljoen euro, waarvoor 50% subsidie uit EG-fondsen werd verkregen. Het project bestaat uit een pompengebouw, een zuigleiding, persleidingen van 2,5 km, een verdeelstation en bedrijfsaansluitingen. Onze opdrachtgevers in dit project waren de Gemeente Reimerswaal en Verwapy.

 

Onze werkzaamheden waren:

 • haalbaarheidsstudies
 • rentabiliteitsberekeningen
 • subsidieaanvraag
 • projectmanagement
 • vergunningen
 • ontwerp civieltechnische werken, waaronder gestuurde boringen van 1.500 meter lang met diameter 800
 • verswaterdistributienet in Olzedepolder
 • ontwerp werktuigkundige en elektrotechnische installaties
 • bestekken
 • aanbestedingen (Europees)
 • uitvoeringstekeningen
 • directievoering
 • toezicht