Nieuw fabriek voor Enough

van ontwerp tot uitvoering

Werkzaamheden

Opdrachtgever
Enough B.V.
Jaar van oplevering
Najaar 2022

 

Enough B.V. – producent van vleesvervangers – zocht een locatie voor haar nieuwe fabriek, bij voorkeur in Zeeuws-Vlaanderen. Er was een kavel beschikbaar maar het was zeer de vraag of het volledige oppervlakte nodig was voor de beoogde fabriek. Om dat goed in beeld te krijgen is gestart met een logistieke haalbaarheidsstudie. Hoeveel vierkante meters hebben we daadwerkelijk nodig?

 

Bij dit project zijn eigenlijk alle disciplines die we in ons pakket hebben benut. Zo hebben we het ontwerp aangepast aan de hand van veranderingen in het productieproces tot aan de uitvoering van de terreinverharding en -inrichting.

 

Een belangrijk aandachtspunt bij voedselproducenten zijn hoge hygiënenormen. En daar hebben we in de ontwerpfase al rekening mee gehouden. Denk bijvoorbeeld aan voldoende afvoer en verversing van water en lucht. Een mooie uitdaging die momenteel (2022) nog volop in uitvoering is!