Dienstenhaven en kantoorpand

Van ontwerp tot realisatie

Werkzaamheden

Opdrachtgever
Muller Maritime Holding B.V. (MMH)
Jaar van oplevering
Gepland in 2023

 

Multraship Towage & Salvage zou vanwege de bouw van de nieuwe sluis Terneuzen een groot deel van haar aanlegplaatsen kwijtraken. KOCH werd gevraagd mee te denken over een oplossing. Een belangrijke eis voor de aanpak was dat de bedrijfsvoering tijdens de realisatie van de sluis gewoon door moest gaan.

 

Samen met MMH en de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) hebben we ons gebogen over een oplossing. Die oplossing bleek een nieuwe dienstenhaven die voldoende ruimte biedt voor de sleepboten van Multraship, de schepen van Rijkswaterstaat en de vaartuigen van de waterpolitie. Het ontwerp door besluitvorming krijgen, was een grotere uitdaging dan het maken van het ontwerp. Maar ook daar ondersteunen wij onze klanten in.

 

Niet alleen het ontwerp van de Dienstenhaven, maar ook het ontwerp van het nieuwe kantoorgebouw is door ons bureau gerealiseerd. Op basis van enkele esthetische randvoorwaarden vanuit de omgeving (RWS) heeft KOCH een passend ontwerp gemaakt voor het kantoorpand.

 

Inmiddels worden niet alleen de dienstenhaven maar ook het kantoorgebouw gerealiseerd. Naar verwachting is de oplevering van het geheel in 2023.