Provincie Zeeland

Verbouwing Abdijcomplex gebouw F, H en I Middelburg

Werkzaamheden

Voor de verbouw van de gebouwen F, H en I verzorgden wij in opdracht van de Provincie Zeeland:

• ontwerp interieur, architectuur, bouwkunde, constructies en installaties

• bestekken

• prijs- en contractvorming

• uitvoering (inclusief directievoering)

• coördinatie met adviseurs W- en E-installaties en beveiligingsinstallaties

• oplevering