Historie

Sub kop en restauratie monumentale woning Bellamypark 19 te Vlissingen

Waar staat KOCH Adviesgroep als het gaat om innovatie?

De KOCH Innovatie Visie

Driehoeksmodel voor gemeentes en overheid van grof naar fijn gevolgd, waarbij bij iedere stap het kostenaspect wordt meegewogen en wordt besproken met de opdrachtgever. Hierdoor blijft sturing tijdens het proces mogelijk en treden er geen financiƫle verrassingen op.

Voorbeeld

Windturbines OVET terrein Voor Nederlands grootste windturbines verzorgden wij het ontwerp en dimensionering van de funderingen, de aanbesteding en de directievoering en toezicht voor de bouw van twee 6 MW windmolens in het Sloegebied, locatie OVET.

Tiphoogte 175 meter; ashoogte 112 meter; bladlengte 62 meter.