Onze missie: Het probleem achter de vraag op een verrassende manier oplossen.

Belofte

Mee-ondernemen en oplossingen bieden waar de opdrachtgever écht mee geholpen is. Koch stelt het belang van de opdracht altijd boven het eigenbelang. Daarbij stellen wij als doel om altijd de klantverwachtingen te overtreffen.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Koch Adviesgroep is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid in alle facetten van haar maatschappelijk functioneren en zet zich structureel in voor:

 • het verbeteren van het imago van de bouwwereld als bedrijfstak ten aanzien van:
  • product- en proceskwaliteit, transparantie van kosten, risicoverdeling
  • registratie van deskundigheid, integere en zorgvuldige werkhouding
 • het verhogen van de zakenmoraal:
  • volledige onafhankelijkheid van leveranciers en uitvoerende partijen
  • transparante aanbestedingsprincipes
 • het bevorderen van samenwerking tussen de bouwpartners binnen één project:
  • meer begrip voor anderen in relatie met eigen discipline
 • het vergroten van vakkennis en inzicht in het bouwproces:
  • permanente opleiding en ontwikkeling
 • het bevorderen van kennisoverdracht:
  • ondersteuning aan onderwijsinstellingen
  • gastdocentschappen
  • opleiding stagiair(e)s en schoolverlaters
 • de begeleiding van afstudeerprojecten
 • het nastreven van duurzame toepassing van materialen en technieken en verduurzaming van logistieke processen:
  • ruimtegebruik
  • energieverbruik
  • energieopwekking
  • hergebruik materialen
  • herbestemming gebouwen
  • transformatiecapaciteit
 • structurele investering en innovatie