Procesinnovatie

Design & Build Fair Deal®

Speciaal ontwikkelde werkmethodiek om meer evenwicht te verkrijgen in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

 • Voor de start van een bouwproject staat u als opdrachtgever voor een belangrijke keuze.
 • Kiest u voor een momenteel nog gebruikelijke Design & Build methode waarbij de hoofdaannemer ontwerpt, de contracten opstelt en uw kosten bepaalt?
 • Of kiest u voor de traditionele methode waarbij uw plan door uw eigen ingenieursbureau besteksklaar wordt gemaakt om daarna te gunnen aan de laagste inschrijver?
 • Of verschuift u problemen naar de toekomst met bijvoorbeeld Design, Build, Finance & Maintenance, Best Value Procurement en andere varianten

Met ons nieuwe concept DESIGN & BUILD FAIR DEAL® kiest u voor het goede van iedere methode met als resultaat:

 • U houdt integrale en multidisciplinaire ontwerp- en bouwkostenexpertise aan uw kant en hebt daardoor maximale invloed op het design en op de kosten.
 • Budget en resultaat worden vanaf het begin op elkaar afgestemd door …uzelf.
 • U selecteert de hoofd-, neven-, onderaannemers en leveranciers niet alleen op basis van verkoopverhalen, maar vooral op basis van bewezen professionele inkoopprocedures.
 • U gaat pas verplichtingen aan met de uitvoerende marktpartijen, en dat is in de meeste projecten voor circa 90 à 95% van de investering, als het plan en de contracten voldoende zijn voorbereid.
 • U profiteert zelf van de marktwerking en bespaart daardoor 10 tot 20% op uw totale investering ten opzichte van Design & Build of andere varianten.
 • U krijgt precies geleverd wat u heeft besteld volgens een geleid uitvoeringsproces onder doorlopende kwaliteitscontrole en langdurige garanties.

Optimaliseren van productieprocessen

Het primaire bedrijfsproces bepaalt de kracht van een organisatie. Goedkoper produceren, hogere kwaliteit en snellere levertijden zijn winnende factoren in de concurrentiestrijd om de gunst van de klant.

 

Wat kan KOCH Projectmanagement voor u doen?

 • het uitvoeren van bedrijfskundig onderzoek
 • het in beeld brengen en oplossen van lay-out- en routingproblemen
 • product- en procesanalyse
 • analyse doorlooptijden / arbeidstijden
 • advisering automatiseringsprocessen
 • goederenstromen, bottlenecks, omleidingen
 • procesbesturing en -beheersing
 • kwaliteitscontroles
 • advisering van veranderingen, vernieuwingen
 • transportsystemen, banden, banen
 • laad- en lossystemen
 • advisering magazijninrichting en opslagsystemen
 • inrichting bedrijfsterreinen, transportroutes

 

 

Bedrijfskundig onderzoek

Bedrijfskundig onderzoek is een continue opgave in de hedendaagse 'global market' die zich kenmerkt door toenemende concurrentiedruk, technologische vernieuwing, en steeds kortere levenscycli van producten. Verbeteren, vernieuwen, veranderen zijn de sleutelbegrippen in de lijn naar de toekomst.

 

Bedrijfskundig onderzoek als continu proces:

 • het verhogen van efficiëntie
 • het versterken van de effectiviteit
 • het anticiperen op nieuwe kansen
 • het optimaliseren van mensen en middelen

Aanbestedingsvormen

Wij hebben ruime ervaring in vele vormen van bouwcontracten zoals:

 • Traditioneel volgens UAV
 • Bouwteam
 • UAV gc
 • Design & Build
 • Design, Build, Finance & Maintenance
 • Best Value Procurement

Koch Adviesgroep heeft de sterke punten uit elk van bovenstaande varianten samengevoegd in het nieuwe concept: "DESIGN & BUILD FAIR DEAL®"

Duurzaam bouwen

Bij alle nieuwbouwprojecten gaan wij standaard uit van de volgende principes:
 1. Eerst de energievraag beperken.
 2. Zo veel mogelijk klimaatactieve bouwelementen toepassen.
 3. De resterende energiebehoefte zo veel mogelijk invullen door toepassing van duurzame energiebronnen en waar dat niet volledig lukt, het zo efficiënt mogelijk toepassen van de fossiele brandstoffen.
 4. De levensduur van gebouwen, terreinen en installaties verlengen.
 5. Toepassen van recyclebare grondstoffen.
 6. Onderhoudsbewust ontwerpen.