Duurzaamheid

Windenergie

Wat kan Koch Adviesgroep voor u doen?

Door de stijgende energieprijzen en de steeds zwaarder wegende CO2-normen wordt het voor bedrijven steeds interessanter om de rentabiliteit van windenergie te onderzoeken.

 

Onderzoekfase:

 • Locatiestudies
 • Rendementstudies
 • Investeringskostenramingen
 • Exploitatiekostenramingen
 • Vergunningen
 • Veiligheids- en risico-inventarisaties

 

Engineeringfase:

 • Fundering
 • Stabiliteitsberekening
 • Bestek en prijsaanvragen
 • Contracten
 • Elektrotechnische integratie
 • Uitvoeringstekeningen

 

Uitvoeringsfase:

 • Bouwbegeleiding
 • Directievoering
 • Toezicht
 • Inbedrijfstelling
 • Onderhoudsvoorschriften

Zonne-energie

Wat kan Koch Adviesgroep voor u doen?

Door de stijgende energieprijzen en de steeds zwaarder wegende CO2-normen wordt het voor bedrijven steeds interessanter om de rentabiliteit van zonne-energie te onderzoeken.

Onderzoeksfase:

 • Locatiestudies
 • Rendementstudies
 • Investeringskostenramingen
 • Exploitatiekostenraming
 • Vergunningen
 • Veiligheids- en risico-inventarisaties

Engineeringsfase:

 • Fundering
 • Bouwkundige integratie
 • Detaillering draagstructuren
 • Bestek en prijsaanvragen
 • Contracten
 • Elektrotechnische integratie
 • Uitvoeringstekeningen

Uitvoeringsfase:

 • Bouwbegeleiding
 • Directievoering
 • Toezicht
 • Inbedrijfstelling
 • Onderhoudsvoorschriften