Simulatie & animatie

Een systeem kan reeds in de ontwerpfase getest en geoptimaliseerd worden

Logistieke processen

Wij beschikken over de programmatuur en de expertise om logistieke processen real time te simuleren en te visualiseren. Dit specialisme kunnen wij zowel ten behoeve van nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten als ten behoeve van optimalisatie van bestaande processen inzetten.

Waarom simulatie?

• Een systeem kan reeds in de ontwerpfase getest en geoptimaliseerd worden.

• Minimalisering van investeringen.

• Grootschalige en complexe systemen kunnen worden getest in een virtuele omgeving.

• De variatie en onzekerheid van het systeem kan tot in detail worden geanalyseerd.

• Visualisatie (2D en 3D) van het systeem bevordert het proces inzicht.

• Integratie met andere IT-systemen (zoals ERP, WMS) is mogelijk.

• Vroegtijdig detecteren en elimineren van problemen.

Wanneer simulatie?

• bij nieuwbouw, verbouw en herinrichting

• capaciteitsverhoging en efficiëntie verbetering

• risicoanalyse bij storing

• uitbalanceren work load

• optimaliseren bezettingsgraad of bedrijfstijden

• spreiden piekbelastingen of uitnutten van daluren

In de praktijk

• Op- en overslagbedrijven: Aantal vrachtauto’s, heftrucks, laadkuilen, docklevellers etc.

• Magazijnen: Aantal palletplaatsen, heftrucks, pickingstrategie, manpower etc.

• Haventerminals: Aantal afmeerplaatsen, mobiele kranen, reach stackers, mafi’s etc.

• Transportsector: Routing, opstelplaatsen, laad- en losfaciliteiten etc.

• Verkeersknooppunten: Toegangspoort van bedrijven etc.

• Winkels/winkelcentra: Aanvoer, voorraad, inrichting, klantenstromen, kassaservice etc.

• Theaters/leisure: Vluchtwegen, doorloopsnelheden, evacuatie scenario’s, liftcapaciteit etc.

• Kantine/grootkeukens: Manpower, buffetlengtes, doorstroomsnelheid, voorraadbeheer etc.