Windturbines Zuidlob

REpower Zeewolde

Werkzaamheden

De Zuidlob te Zeewolde

36 windturbines

Voor REpower verzorgden wij de technische controles van het constructieve ontwerp en detaillering van de fundaties. Daarnaast hebben wij de tijdelijke kraanfundaties ten behoeve van de opbouw van de turbines ontworpen en berekend. Tevens hielden wij toezicht tijdens de uitvoering en voerden wij de directie over de constructieve werken.