Leidingproject Zandkreeksluis

DELTA N.V.

Werkzaamheden

Leidingproject Zandkreeksluis

Ten behoeve van de voedingskabels naar te plaatsen windmolens (┬▒ 9 MW) aan de zuidkustlijn van de Oosterschelde, waar een nieuwe kruising diende te worden gemaakt door de Zandkreek, voerden wij de volgende werkzaamheden uit:

 • inventarisaties en onderzoeken van de situationele gegevens
 • inventarisatie van wensen en eisen van de vergunningverlenende instantie
 • op de voorziene locatie
 • opstellen programma van eisen (eindfase en uitvoeringsfase)
 • ontwerp
 • opstellen projectplan
 • vergunningaanvraag
 • bestek
 • opstellen directiebegroting
 • maken van co├Ârdinatietekeningen en opstellingstekeningen met het oog op eventuele door andere disciplines uit te voeren werkzaamheden
 • voorbereiden van de aanbesteding overeenkomstig ARN 2006 (Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2006)
 • opstellen gunningsadvies
 • opstellen concept contractstukken