Windturbines kade ICO

Zeebrugge

Werkzaamheden

Windturbines kade ICO NV te Zeebrugge

Voor dit project verzorgden wij de locatie- en rendementstudie ten behoeve van het bepalen van de rendabiliteit van verschillende types windturbines op de ICO-locatie te Zeebrugge.