Tolplein

N.V. Westerscheldetunnel

Werkzaamheden

Tolplein                                  

In opdracht van N.V. Westerscheldetunnel verzorgden wij de hoeveelhedenramingen, het volledige ontwerp, de vergunningen, het bestekklaar maken, de aanbesteding en de bouwbegeleiding ten behoeve van de civieltechnische infrastructurele werken voor de aanleg van het tolplein.

 

Aantal strekkende meters persleiding met diameter en materiaal:

Ø 75      PE  drukleiding     180  meter

Ø 160    PE  drukleiding     110  meter

Ø 200 PVC   riolering         283  meter

Ø 250 PVC   riolering         313  meter

Ø 315 PVC   riolering         301  meter

Ø 400 PVC   riolering         226  meter

1.413  meter