Uitbreiding garagebedrijf

Van Tilburg en Bastianen Groep

Werkzaamheden

Uitbreiding garagebedrijf te Goes

Voor de uitbreiding van het garagebedrijf verzorgden wij
voor de vakgebieden:

  • architectuur
  • bouwkunde
  • technische installaties
  • civieltechnische terreinwerken

de fasen:

  • ontwerp
  • bestek
  • aanbesteding
  • detaillering
  • directievoering
  • toezicht