Portiersloge

Koninklijke Schelde Groep

Werkzaamheden

Portiersloge te Vlissingen

Voor dit project verzorgden wij het schetsontwerp en de aanvraag van de bouwvergunning.