Landscape Koegorspolder

Heros Sluiskil B.V.

Werkzaamheden

Landscape Koegorspolder

Ten behoeve van de herinrichting van de Koegorspolder verzorgden wij in opdracht van Heros Sluiskil B.V.:

  • onderzoek technische en financiĆ«le haalbaarheid
  • schetsplan
  • haalbaarheidsstudie zonne-energie