Sasse Poort

Ontwikkeling CSM terrein

Werkzaamheden

De Sasse Poort

Ten behoeve van het ontwikkelen van het voormalige CSM terrein in Sas van Gent tot een bedrijventerrein, genaamd De Sasse Poort, verzorgden wij het ontwerp en het bestek van de civieltechnische werken.