Nieuwbouw Goese Lyceum

HEVO Bouwmanagement

Werkzaamheden

Advies terreinwerken nieuwbouw Goese Lyceum

Ten behoeve van bovengenoemd project verzorgden wij in opdracht van HEVO Bouwmanagement:

  • controle ontwerp hemelwaterafvoer
  • civiele terreinoverzichtstekening
  • constructief advies trede-elementen talud
  • ontwerpen noodvoorziening tijdelijke berging hemelwaterafvoer
  • dimensioneren hwa- en dwa-rioleringen
  • ontwerpen damwand / beschoeiing