GTI Kanaal van Gent naar Terneuzen

Rijkswaterstaat

Werkzaamheden

G(ericht) T(echnische) I(nspecties) Kanaal van Gent naar Terneuzen

Sluizencomplex en draaibruggen Terneuzen – tot 2014

In opdracht van Rijkswaterstaat voerden wij de technische inspecties uit van alle elektronisch gestuurde objecten langs en op het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

 

De werkzaamheden zijn onder andere inventariseren, rapporteren, budgetramingen maken voor renovaties en advisering.