Windturbines

EPZ REpower OVET terrein

Werkzaamheden

Windturbines OVET terrein

Voor Nederlands grootste windturbines verzorgden wij het ontwerp en dimensionering van de funderingen, de aanbesteding en de directievoering en toezicht voor de bouw van twee 6 MW windmolens in het Sloegebied, locatie OVET.

 

Tiphoogte 175 meter; ashoogte 112 meter; bladlengte 62 meter.