Verdamper regalite

Uitbreiding

Werkzaamheden

Uitbreiding verdamper regalite

Ten behoeve van bovengenoemd project verzorgden wij de volgende werkzaamheden:
  • berekeningen funderingen, staalconstructie en betonwerken
  • kostenramingen
  • aanvraag bouwvergunning
  • technische werkomschrijvingen onderbouw en bovenbouw
  • aanbesteding
  • evalueren aanbiedingen en gunningsadvies
  • controle tekeningen derden
  • uitvoeringstekening betonwerken
  • kwaliteitscontrole op de bouwplaats