Hart van Sluis

Bouwbedrijf De Delta bv

Werkzaamheden

Hart van Sluis

In het centrum van Sluis is een woongebied gerealiseerd, genaamd Hart van Sluis.

Voor dit project verzorgden wij in opdracht van Bouwbedrijf De Delta bv:

 • vaststellen Programma van Eisen
 • ontwerpberekeningen van:
  – verhardingen / bestratingen / afschotlijnen
  – funderingslagen
  – hwa rioleringssystemen
  – dwa rioleringssystemen
  – drainage
  – verlichting; intensiteit, spreiding, aantal en onderlinge afstand
  – waterberging
 • bestektekeningen
 • technische omschrijving civieltechnische werkzaamheden
 • uitvoeringsbegeleiding en periodiek toezicht