Windpark Barrepolder

Zoeterwoude

Werkzaamheden

Windpark Barrepolder te Zoeterwoude

Ten behoeve van de realisatie van vier windturbines op het terrein van Heineken in Zoeterwoude verzorgen wij in opdracht van DELTA Energy B.V.:

  • ontwerp terreinverhardingen, fundaties en bruggen
  • advisering aanbestedingstraject en contractvorming
  • vergunningen