Klein Hazenberg

Stichting Arduin

Werkzaamheden

Klein Hazenberg in Aagtekerke

Verbouwing van een boerderij tot woongebouw voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte bewoners. In dit gebouw zijn jongeren gehuisvest die graag op het platteland willen wonen.