MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Koch Adviesgroep is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid in alle facetten van haar maatschappelijk functioneren en zet zich structureel in voor:

 • het verbeteren van het imago van de bouwwereld als bedrijfstak ten aanzien van:
  - product- en proceskwaliteit, transparantie van kosten, risicoverdeling
  - registratie van deskundigheid, integere en zorgvuldige werkhouding
 • het verhogen van de zakenmoraal:
  - volledige onafhankelijkheid van leveranciers en uitvoerende partijen
  - transparante aanbestedingsprincipes
 • het bevorderen van samenwerking tussen de bouwpartners binnen één project:
  - meer begrip voor anderen in relatie met eigen discipline
 • het vergroten van vakkennis en inzicht in het bouwproces:
  - permanente opleiding en ontwikkeling
 • het bevorderen van kennisoverdracht:
  - ondersteuning aan onderwijsinstellingen - gastdocentschappen
  - opleiding stagiair(e)s en schoolverlaters
 • de begeleiding van afstudeerprojecten
 • het nastreven van duurzame toepassing van materialen en technieken en verduurzaming van logistieke processen:
  - ruimtegebruik - energieverbruik - energieopwekking - hergebruik materialen - herbestemming gebouwen - transformatiecapaciteit
 • structurele investering en innovatie