Werkwijze

Door onderstaande fasering wordt een werkwijze van grof naar fijn gevolgd, waarbij bij iedere stap het kostenaspect wordt meegewogen en wordt besproken met de opdrachtgever. Hierdoor blijft sturing tijdens het proces mogelijk en treden er geen financiële verrassingen op.