Kwaliteit

De KOCH Adviesgroep werkt volgens een intern kwaliteitssysteem gebaseerd op ISO 9001 dat geldt voor zowel Raadgevend Ingenieursburo F. Koch B.V. als voor ALLANT ARCHITECTEN B.V.

De borging op het gebied van kennis over regelgeving vindt plaats door zowel interne procedures en checklijsten als door regelmatige bijscholing door middel van externe cursussen. Bijna alle medewerkers worden één of meerdere keren per jaar in de gelegenheid gesteld cursussen te volgen. De afspraken daarover worden tijdens de reguliere functioneringsgesprekken in een P.O.P. (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) vastgelegd. Deze gestructureerde aanpak is de basis voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.