Management van PPS-projecten

Publiek-private samenwerking ten dienste van de ruimtelijke ordening.

 

Zowel op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn in samenwerking met private partijen win-winsituaties mogelijk.

 

Wat kan KOCH Projectmanagement voor u doen?

 • het in beeld brengen van de particuliere belangen
 • het in beeld brengen van de gemeenschappelijke belangen
 • kapitalisering van de belangen
 • definiëren en bewaken van de projectdoelen
 • haalbaarheidsstudies ruimtelijk / financieel
 • milieuaspectenonderzoek
 • vergunningenprocedures
 • beheersen van de financiële drijfveren
 • procesbeheersing
 • risicoanalyses uitvoeren
 • projectmanagement

 

Publiek-private samenwerking (PPS) is binnen het beleid van de overheid nog steeds van belang. Vaak wordt gemikt op meervoudige doelstellingen zoals kwaliteit, efficiëntie, innovatie en duurzaamheid in gebiedsgerichte ontwikkeling. Visie en ambitie hand in hand met realistische uitvoeringsscenario's op basis van gedeelde zeggenschap en respect voor elkaars belangen.

 

 

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • inbreidinglocaties binnen de steden
 • bedrijfsverplaatsing vanuit dorpen naar bedrijventerreinen
 • ontwikkeling van de vrijgekomen locaties
 • ontwikkelen van bedrijventerreinen op agrarische gronden
 • centrale parkeervoorzieningen in de drukbezochte kustplaatsen