Innovatief aanbesteden

Wanneer levert innovatief aanbesteden winst op?

En voor wie?

Wie draagt de risico's?

Krijgt de opdrachtgever wat hij gevraagd heeft?

Bij welke projecten biedt het voordelen?

 

Opdrachtgevers worden tegenwoordig steeds meer geconfronteerd met trends om af te wijken van het traditionele aanbestedingsmodel. Uitvoerende marktpartijen willen niet meer alleen op prijs concurreren en beloven de opdrachtgever een betere prijs-kwaliteitverhouding in bijvoorbeeld design-and-construct contracten. In de praktijk worden ook barrières voor innovatief aanbesteden ervaren, zoals het laagsteprijs-syndroom, onduidelijkheid over het te leveren product, wederzijds onbegrip en wantrouwen.

 

 

Wat kan KOCH Projectmanagement voor u doen?

 • het concreet in beeld brengen van de te kiezen aanbestedingsvorm
 • afweging van voor- en nadelen van de verschillende aanbestedingsvormen ten opzichte van elkaar
 • het opstellen van selectieprocedures voor de in te schakelen marktpartijen
 • het organiseren en begeleiden van Europese aanbestedingen
 • het selecteren en contracteren van de in te schakelen marktpartijen
 • kwalitatief en kwantitatief contractmanagement
 • juridische begeleiding
 • vaststellen objectieve gunningcriteria
 • timemanagement
 • risicobeheersing
 • procesmanagement

 

Kan het aan de uitvoerende marktpartijen overgelaten worden om te concurreren op kwaliteit?

 

Hoe kan de innovatieve kracht van de uitvoerende marktpartijen benut worden?

 

Waar ligt de innovatieve kracht van de uitvoerende marktpartijen?

 

Op basis van welke criteria kan gegund worden?