FSE - Fire Safety Engineering

 

FSE is een zeer specialistische ontwerpdiscipline waarbij onze kennis van bouwtechniek en voorschriften wordt gecombineerd met de kennis van externe specialisten in het gedrag en in de effecten van brand en van het gedrag van mensen in een brandsituatie.

 

Doelstelling:

 • het ontwerpen van veilige gebouwconstructies
 • het tot een minimum beperken van het aantal slachtoffers
 • het beschermen van eigendommen
 • het beschermen van het milieu
 • het kwantificeren van het risico en het effect van brand
 • het toepassen van optimale beschermende en preventieve maatregelen

 

Voordelen:

 • het bereiken van het gewenste brandveiligheidsniveau met vaak minder kosten dan bij traditionele werkwijze met classificatiesystemen
 • inzicht in de relatie tussen de te nemen maatregelen en de gestelde eisen
 • meer economisch verantwoord ontwerp
 • het beschermen van het milieu
 • maatwerkoplossingen