Renovatie, herhuisvesting Dienst Landelijk Gebied

Ten behoeve van de herhuisvesting van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) verzorgden wij in opdracht van de Rijksgebouwendienst alle bouwkundige werken, de werktuig-kundige, de elektrotechnische en de telecominstallatie en tevens het gehele interieur.

De werkzaamheden betroffen onder andere:

  • onderzoek bestaand gebouw
  • bestaande installaties
  • inventarisatie van wensen en eisen ten aanzien van de inrichting
  • opstellen programma van eisen
  • ontwerp interieur / bouwkunde / technische installaties
  • bestekgereed maken
  • aanbesteden
  • budgetbewaking
  • directievoering en toezicht