G(ericht) T(echnische) I(nspecties)

Kanaal van Gent naar Terneuzen

(sluizencomplex en draaibruggen Terneuzen)

(tot 2014)

In opdracht van Rijkswaterstaat voerden wij de technische inspecties uit van alle elektronisch gestuurde objecten langs en op het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

 

De werkzaamheden zijn onder andere inventariseren, rapporteren, budgetramingen maken voor renovaties en advisering.