Windturbines OVET terrein

Voor Nederlands grootste windturbines verzorgden wij het ontwerp en dimensionering van de funderingen, de aanbesteding en de directievoering en toezicht voor de bouw van twee 6 MW windmolens in het Sloegebied, locatie OVET.

 

Tiphoogte 175 meter; ashoogte 112 meter; bladlengte 62 meter.