Landscape Koegorspolder

Ten behoeve van de herinrichting van de Koegorspolder verzorgden wij in opdracht van Heros Sluiskil B.V.:

  • onderzoek technische en financiële haalbaarheid
  • schetsplan
  • haalbaarheidsstudie zonne-energie