Windpark Barrepolder te Zoeterwoude

Ten behoeve van de realisatie van vier windturbines op het terrein van Heineken in Zoeterwoude verzorgen wij in opdracht van DELTA Energy B.V.:

  • ontwerp terreinverhardingen, fundaties en bruggen
  • advisering aanbestedingstraject en contractvorming
  • vergunningen