Advieswerkzaamheden ten behoeve van 3e trafo-opstelling Borssele TenneT

In opdracht van Bouwbedrijf De Delta bv verzorgden wij voor dit project:

 • 380kV-veld:
  - berekeningen en tekeningen nieuwe fundatie overspanningafleider
  - overzichtstekening inrichting bouwterrein
  - overzichtstekening terreininrichting nieuwe situatie
  - overzichtstekening sloopwerken
  - berekening en tekening nieuw stalen grondframe schakelkast in 380kV-veldhuis

 • transformator- en compensatiespoelcel:
  - gewichtsberekeningen paalbelastingen
  - bepalen toelaatbare paalbelastingen
  - wapeningsberekeningen
  - uitvoeringstekeningen trafobak inclusief scherfwanden, fundaties te verplaatsen verlichtingsmasten, kabelgoot en overige fundaties

 • 150kV-veld:
  - gewichtsberekeningen paalbelastingen
  - bepalen toelaatbare paalbelastingen
  - wapeningsberekeningen
  - uitvoeringstekeningen fundering veldhuis, funderingen primaire componenten veldinstallaties, funderingen bliksempieken en kabelgoot

 • aanleveren onderlegger ten behoeve van door gespecialiseerd bedrijf te maken tekening aardingsnet

 • maken as-built tekeningen