Engineering fundering vier opslagsilo’s

 
Ten behoeve van de funderingen van vier stuks identieke opslagsilo’s verzorgden wij:
 
ten behoeve van de funderingen:
  • bestudering geotechnisch bodemonderzoek
  • gewichtsberekening en stabiliteitsberekening
  • bepalen paaltype, schachtafmeting / diameter, paallengte, paaldraagvermogen, eventuele toelaatbare trekbelasting op palen, aantal palen, paalwapening
  • ontwerp betonvorm fundering voor twee varianten
  • wapeningsberekening en -tekening voor beide varianten
 
ten behoeve van de goedkeuring door Rijkswaterstaat:
  • doorsnedetekening dwars op de waterkering met daarin aangegeven het principe van de nieuwe silo’s met betonwerk en paalfundering
  • berekening waarmee aangetoond wordt dat de nieuwe funderingen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering
  • theoretische beschouwing over de eventuele negatieve effecten van heitrillingen
  • theoretische beschouwing over de eventuele negatieve effecten van bemaling
  • invullen aanvraagformulieren