Voorgevels
Voorgevels
Achtergevels
Achtergevels

Panden Korte Noordstraat 32 en 34 te Middelburg

In opdracht van de Gemeente Middelburg verzorgden wij ten behoeve van dit project:
  • advies constructieve en bouwkundige werken
  • bestek
  • begeleiding aanbesteding en contractering
  • projectleiding / directievoering
  • toezicht