Vervanging cv-ketels en warmwatervoorziening

In opdracht van het Reynaert College te Hulst verzorgden wij een kostenraming en een prestatiebestek ten behoeve van de vervanging van de cv-ketels en de warmwatervoorziening in bovengenoemd scholencomplex.