Afmeerconstucties
Afmeerconstucties
Ontziltingsbassins
Ontziltingsbassins
Transportsystemen

Uitbreiding overslagterminal DBM Vlissingen-Oost

Voor dit project verzorgden wij:

  • advies, ontwerp, reken- en tekenwerk
  • aanvraag vergunningen
  • aanbesteding en gunningsadviezen
  • opstellen contractstukken
  • projectbegeleiding en site supervisie