Windturbines Scaldia-haven te Vlissingen

Voor dit project verzorgden wij in opdracht van Verbrugge Zeeland Terminals B.V. de locatie- en rendementstudie ten behoeve van het bepalen van de rendabiliteit van verschillende types windturbines in de Scaldia-haven te Vlissingen.