Windmolenpark Kreekraksluis

In opdracht van DELTA Energy hebben wij ten behoeve van de bouw van de turbines de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • controle constructief ontwerp van de fundaties en civiele werken.
  • advisering bij het opstellen van de aanbestedingsstukken en contracten voor de civiele en constructieve werken.
  • toezicht op de funderingswerken.
  • toezicht op de aanleg van de nieuwe transportwegen.
  • ontwerp van de benodigde aanpassingen van de bestaande wegen ten behoeve van het transport van de turbineonderdelen.
  • toezicht op de uitvoering van de aanpassingen van de wegen en het verzorgen van de benodigde vergunningen.
  • projectmanagement civiele en constructieve werken.