Belwind - Stabilisatie van transition pieces in de haven van Zeebrugge

In opdracht van Van Oord BVBA verzorgden wij voor dit project de controle van de stabiliteit, een zettingsanalyse en het ontwerp van een alternatieve funderingsmethode voor de tijdelijke opstelling van transition pieces en de organisatie ervan in de haven van Zeebrugge.