Bedrijventerrein De Smokkelhoek

In opdracht van Kole Holding b.v. ontwikkelden en realiseerden wij 3,5 hectare bedrijventerrein De Smokkelhoek op voormalige land- en tuinbouwpercelen.

Onze werkzaamheden waren:

  • planologische procedures in samenwerking met Gemeente Kapelle
  • haalbaarheidsonderzoek technisch / economisch
  • ontwerp wegenplan
  • ontwerp rioleringsplan
  • bestekken
  • aanbesteding
  • directievoering
  • toezicht
  • vaststelling verkavelingsplan
  • verkoopbegeleiding van de kavels