Uitbreiden woning Bergen op Zoom

 
Ten behoeve van de uitbreiding van een woning te Bergen op Zoom hebben wij de volgende ontwerp- en advieswerkzaamheden verricht:
  • ontwerp
  • begeleiden aanbesteding
  • uitvoeringstekeningen en -berekeningen
  • controleren tekeningen derden
  • directievoering en toezicht